مجله کتونی

وبلاگ شخصی مهندس شهرام دبیری

نکته های مهم زندگی

هر وقت که برای همسرتان کارت پستال می فرستید، روی پاکت آن تمبر عاشقانه ای بزنید.

هرروز به سه نفر اظهار ادب کن

حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن

سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار

به پیشخدمتی که برایت صبحانه می آورد، بیشتر انعام بده

با صمیمیت دست بده

درچشم دیگران نگاه کن

از عبارت« متشکرم» به وفور استفاده کن

از عبارت «خواهش می کنم» به وفور استفاده کن

درحمام آواز بخوان

از نقره ی مرغوب استفاده کن

درست کردن غذاهای تند را خوب یاد بگیر

در هر بهار گلی بکار

اول سلام باش

کم تر از درآمدت خرج کن

اتومبیل های ارزان قیمت سوار شو، اما بهترین خانه ای را که درتوان داری بخر

کتاب های خوب را بخر، حتی اگر نخوانی

خود را ودیگران را ببخش

سه لطیفه ی مودبانه یاد بگیر

کفش های واکس خورده به پاکن

ازنخ دندان استفاده کن

بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذرد

هر وقت احساس کردی استحقاقش را داری، در خواست ارتقا کن

در مبارزه ، ضریه ی اول را بزن، محکم هم بزن

قرض هایت را زودتر پس بده

بعضی اوقات به دیگران یاد بده

بعضی اوقات از دیگران یاد بگیر

هر گز خانه ی بدون بخاری نخر

آنچه را بچه ها به حراج گذاشته اند، بخر

یک بار درزندگی یک اتومبیل کروکی بخر

بامردم همان گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند

در روز تولدت درختی بکار

سالی یکی دوبار خون اهدا کن

دوستان تازه پیدا کن، اما دوستان قدیمی را عزیز بدار

راز نگه دار باش

عکس های فوری زیاد بگیر

هرگز شیرینی خانگی را رد نکن

هرگز تسلیم نشو، هر روز معجزه ی تازه ای اتفاق می افتد

بی درنگ برای دیگران یادداشت تشکر بفرست

شادی ها را به فردا نینداز

به معلم ها احترام بگذار

به افراد پلیس و آتش نشان ها احترام بگذار

به افراد نظامی احترام بگذار

وقتت را برای یاد گرفت «حقه های تجارتی» تلف نکن. درعوض خود تجارت را یاد بگیر

نگذار بدخلق شوی

بعد از مصرف ، در خمیر دندان را ببند

سبزیجات مورد نیازت را از کشاورزانی که محصول خود را در وانت می فروشند ، بخر

بدون آن که کسی به تو بگوید، زباله ها را بیرون ببر

خودت را بیش از حد درمعرض نور آفتاب قرار نده

رای بده

عزیزان خود را بایک هدیه ی کوچک غیر مترقبه شاد کن

دیگران را ملامت نکن . مسئولیت های زندگی ات را خود بپذیر

هرگز به کسی نگو که رژیم لاغری دارد

حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن

همه ی لباس هایی را که ظرف سه سال گذشته نپوشیده ای، به خیریه ببخش

طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی، مهربانی وبزرگواری دیدند، به یاد توبیفتند

وقتی در شهر نیستی ، از کسی بخواه که نامه ها وروزنامه هایت را برایت بگیرد . این اولین چیزهایی هستند که توجه دزدان بالقوه را جلب می کنند

اشتباهاتت را بپذیر

از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن ، نه برای سوء استفاده

یادت باشد که اخبار همه ی رسانه ها جهت دار است

یک دوره ی عکاسی ببین

وقتی در ترافیک گیر افتاده ای، اجازه بده دیگران از تو جلو بزنند

به انجمن خانه ومدرسه کمک مالی کن

خواستار تعالی باش

در تنهایی سوت بزن

شجاع باش . حتی اگر قلبا شجاع نیستی ، به آن تظاهر کن. هیچ کس تفاوتش را نخواهد فهمید

بچه ها را بعد از تنبیه ، در آغوش بگیر

یاد بگیر چیز زیبایی بادست بسازی

همواره دستی را که به سویت دراز شده، بفشار

هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نکن

آلو بخارا بخور

دوچرخه سواری کن

در امور خیریه با وقت و پولت سخاوتمندانه کمک کن

سلامتی را دست کم نگیر

اگر کسی مایل بود تورا استخدام کند، حتی اگر به آن شغل علاقه نداشتی ، با او مذاکره کن. تا پیشنهاد کسی را شخصا نشنیده ای ، در را به روی فرصت ها نبند

به مواد مخدر نزدیک نشو وبا کسانی که آن را مصرف می کنند، معاشرت نکن

حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند و بخشی از شهیریه ی کالج شان را بپردازند

ازگفتن کلمات کنایه آمیز اجتناب کن

از صرف غذا در رستورانهای که زرق وبرق زیاد دارند، اجتناب کن

فراموش نکن که در کار ودر روابط خانگی ، اعتماد مهم ترین چیزاست

هوی وهوس را فراموش کن

هر گز کسی را به انتخاب شغل وکالت ترغیب نکن

سیگار نکش

آهسته برقص

ظروف جایخی یخچال را پس از مصرف دوباره پر کن

روزنامه های قدیمی، بطری ها وقوطی کنسروها را به مرا کز بازیابی بده

با همکلاسی های سابقت دوره ی مهمانی ترتیب بده

هرگز اجازه نده کسی تورا افتان وخیزان ببیند

هرگز مبلغی بیش از توان باخت ات ، در بورس سرمایه گذاری نکن

شریک زندگی ات را بادقت انتخاب کن. نود وپنج درصد خوشبختی ها وبدبختی ها ی زندگی ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود

عادت کن چنان در حق کسان خوبی کنی ، که هرگز نفهمد تو بودی

حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وتمام هزینه ی بیمه ی اتومبیل شان را بپردازند

فقط آن کتابهایی را امانت بده که ازنداشتن شان ناراحت نمی شوی

همیشه چیزی زیبا پیش رو داشته باش، حتی اگر یک شاخه گل مینا در یک لیوان آب باشد

تایپ کردن را یادبگیر

قانون اساسی مملکت را بخوان

به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادی های کوچک لذت ببر

خواندن گزارش های مالی را یاد بگیر

هر از گاهی به فرزندانت بگو که چه قدر نازنین اند وتو چه قدر به آنها اعتماد داری

از کارت اعتباری برای سهولت کار استفاده کن ، نه برای ایجاد اعتبار

روزی سی دقیقه پیاده روی کن

در روز تولدت برای خودت یک پیغام تبریک بگذار

فراوان لبخند بزن. هزینه ای ندارد و ارزشش قابل تصور نیست

هرگز تقلب نکن

را نندگی با اتومبیل های دنده ای را یاد بگیر

به عنوان تنقلات آخر شب ، میوه ی تازه بخور

هر گز به مقدسات کسی اهانت نکن

هرگز هنگام مجادله با افراد پلیس ، آنها را تو خطاب نکن

شناخت گیاهان محلی ، پرنده ها ودرختان را یاد بگیر

در آشپزخانه واتومبیلت یک کپسول آتش نشانی داشته باش

یک سال وقت بگذار وکتاب مقدست را آیه به آیه بخوان

در زمان حیاتت وصیتنامه بنویس

روی در ورودی چفت وقفل کلید خور نصب کن

هرگز شراب، چمدان وساعت گران قیمت نخر

روش توان بخشی قلب وریه را یاد بگیر

توقف کن ونوشته های تار یخی کنار جاده ها را بخوان

تعویض لاستیک را یاد بگیر

گوش کردن یاد بگیر. فرصت ها گاه با صدای بسیار آهسته در می زنند

به زندگی خصوصی فرزندانت احترام بگذار . پیش از ورود به اتاق شان در بزن

زیر رسمی ترین لباس ها ، لباس زیر گستاخانه بپوش

نام مردم را به خاطر بسپار

دریک تیم ورزشی غیر حرفه ای عضو شو

نا م پایتختت کشور ها را یاد بگیر

به عنوان توریست از شهر واشنگتن دی سی دیدن کن

ابزار ارزان قیمت نخر. ابزار کارت را از بهترین نوعش انتخاب کن

وقتی کسی مشغول تعریف کردن حادثه ی مهمی است که برایش رخ داده، با تعریف قصه ی دیگری درباره ی خودت، از او پیشی نگیر وصحنه را به او واگذار

دندان های کج وکوله را به کمک دندانپزشک صاف کن

وقتی می خواهی دست به کاری بزنی، نگران بی پولی نباش . امکانات مالی محدود نعمت است، نه مصیبت. افکار خلاقانه همیشه یک جور ترغیب نمی شوند

هرگز امید را از کسی سلب نکن، شاید این تنها چیزی باشد که دارد

دندان های کدر را سفید کن

ساعت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن

زیان انگلیسی یاد بگیر ، چندسال دیگر همه انگلیسی حرف خواهند زد

صورتحساب هایت را به موقع پرداخت کن

پیش از جواب دادن به کسی که تو را از کوره به در کرده، یک ساعت به خودت وقت بده تا آرام شوی . اگر موضوع خیلی مهم است، به خودت یک شب تا صبح وقت بده

خود را به مدیربانکی که مشتری اش هستی معرفی کن. آشنایی شخصی او با تو اهمیت دارد

زیر تخت وداخل اتومبیلت همیشه یک چراغ قوه با باتری های اضافی داشته باش

برای خودت رفیق ورزشی پیداکن

هنگام بازی با بچه ها ، بگذار آنها برنده شوند

هنگام صرف شام، تلویزیون را خاموش کن

درست کار کردن با اسلحه را یاد بگیر

در هفته از یک وعده غذا صرفنظر کن وهزینه ی تهیه ی آن را به فقیربده

با یک وکیل ، حسابدار ویک لوله کش کار کشته دوست شو

هنگام خواندن سرودهای ملی با احترام بایست ودستت را روی قلبت بگذار

در روز ملی ات پرچم افتخارات گذشته را به اهتزاز در آور

در مقابل وسوسه ی این که روی دستگاه پیغام گیر تلفنی ، یک پیغام جالب بگذاری مقاومت کن

وصیت نامه داشته باش ومحل نگه داری آن را به وارثانت بگو

در جهت تعالی تلاش کن ، نه کمال

برای بوییدن گل های سرخ وقت صرف کن

دعا کن، اما نه برای به دست آوردن اشیاء ، بلکه برای به دست آوردن عقل وشجاعت

سختگیر ، اما رقیق القلب باش

از کمر بند ایمنی استفاده کن

معاینات منظم پزشکی ودندانپزشکی داشته باش

میز کار ومحیط کارت را مرتب نگه دار

یک مسافرت با قطار داشته باش وشب را درکوپه ی قطار بخواب

وقت شناس باش وروی وقت شناسی دیگران نیز پافشاری کن

دردفاع در مقابل انتقادی که از تو می شود، وقت تلف نکن

ازافراد منفی دوری کن

به بهانه ی این که پولی برای فرزندانت به ارث بگذاری ناخن خشکی نکن

شرافتمند باش

ازاین که به دیگران بگویی چطور کاری را انجام دهند، اجتناب کن. درعوض به آنها بگو چه کاری باید انجام گیرد. خواهی دید که آنها با راه حل های خلاقانه شان تورا شگفت زده خواهند کرد

تمیز وآراسته باش

هرگز ازبدست آوردن آنچه حقیقتا می خواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگ دارد، بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را دردست دارد.

بیش از حد مهربان باش

یادت نرود، بالاترین نیاز عاطفی هرکس ، مورد تحسین واقع شدن است

فرزندانت را ترغیب کن بعد از سن شانزده سالگی ، کاری نیمه وقت پیدا کنند

متنی را که باید امضا کنی با دقت بخوان. یادت باشد که معمولا امضای بزرگ علامت دادن وامضای کوچک علامت گرفت چیزی است

به دیگران فرصتی دوباره بده، اما نه سه باره

هرگز درهنگام خشم ، دست به عمل نزن

چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس آنها را نادیده بگیرد

وضع وحالت خوبی داشته باش. هدفمند وبا اعتماد به نقس وارد اتاق شو

هرکجا به پیش داوردی و تبعیض برخوردی، با آن مبارزه کن

از هر چه داری استفاده کن ونگذار در اثر بلا استفاده ماند بپوسد

عاشق پیشه باش

بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی می کنی ودر چه مورد ایستادگی نخواهی کرد

پیش از یافتن شغل تازه ، ا ز شغلت استفا نکن

هرگز از کسی که چک حقوقت را امضا می کند انتقاد نکن. اگر از کارت راضی نیستی ، استفعا بده

به طرز ارضا نشدنی ای کنجکاو باش. ازکلمه ی «چرا» زیاد استفاده کن

مردم را به قدر قلب شان اندازه بگیر ، نه به قدر حساب بانکی شان

مثل مثبت ترین و پر شورترین کسی شو که می شناسی

یاد بگیر چکه ی لوله آب دستشویی را تعمیر کنی

بهترین دوست همسرت باش

نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی. بهترین آنچه را میتوانی را به آنها بده

شیر کم چرب بنوش

همسایه ی تازه واردت را با یک بشقاب ازغذای خانگی دلخواهت_ به همراه دستور طبخ آن _ غافلگیر کن

گوشت قرمز کم بخور

کیفیت یک محله را از روی رفتار مردمی که در آن زندگی می کنند بسنج

نمک کم بخور

به همه ی سیاستمداران مشکوک باش

اتومبیلت را پشت ساختمان مرکز خرید پارک کن . پیاده روی ورزش خوبی است

به کسی حسودی مکن

نمایش های خشونت آمیز تلویزیونی را تما شا نکن وپولی هم بابت خرید چنین برنامه هایی نپرداز

برای همه موجودات زنده احترام قائل باش

اتومبیلی را که امانت گرفته ای ، با باک پر پس بده

کاری را انتخاب کن که ارزشهای توهماهنگی داشته باشد

به جز مواردی که مربوط به مرگ وزندگی است ، همواره خود را رهاکن و آسوده باش. هیچ چیز آن قدر که در ابتدا به نظر می رسد ، مهم نیست

هرکاری ازدستت بر می آید برای کارفرمایت انجام بده. این یکی از بهترین سرمایه گذاری های عمرت خواهد بود.

درنمایشگاه کارهای دستی شاگردان شرکت کن وهمیشه یک چیزی بخر

خود را به «خود بهسازی» دائم متعهد کن

وقتت را تلف ماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته نکن. ازآنها درس بگیر وبگذر

اجازه نده تلفن ، مزاحم لحظات مهم شود. تلفن برای سهولت استفاده ی توست، نه سهولت استفاده ی تلفن کنند

سگ خود را به مدارش آموزش فرمانبرداری ببر. هر دوتان چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت

حال وهوای بچگی را رها نکن

مواظب سرعتت باش

 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 20:46  توسط شهرام  |